Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina dimenzí : Podniková organizace
Podniková organizace
Kód skupiny dimenzí

Standardní kód skupiny dimenzí v MBI.

:
DIGQ01
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny dimenzí – užití, obsah

1. Přehled dimenzí podnikové organizace

Do skupiny podnikových dimenzí spadají ty, které se vztahují k řízení celého podniku. Obsah těchto dimenzí postihuje všechny oblasti podnikového řízení, tedy včetně řízení informatiky, tzn. včetně cílů informatiky, procesů řízení informatiky i její organizace. Skupina zahrnuje:

 1. Podnikové cíle (DIQ001 ),
 2. Podnikové procesy (DIQ002 ),
 3. Podnikové útvary (DIQ003 ),
 4. Zisková střediska (DIQ004 ),
 5. Nákladová střediska (DIQ005 ),
 6. Podniková aktiva (DIQ007 ),
 7. Podnikové dokumenty (DIQ008 ),
 8. Vnitropodnikové zakázky (DIQ009 ),
 9. Činnosti (DIQ010 ).

2. Podskkupiny metrik ve vztahu k dimenzím podnikové organizace

Dimenze se využívají pro všechny oblasti řízení podniku, tj. především pro analýzy a plánování těchto metrik:

 • Metriky finančního řízení podniku (ISGQ00 ),
 • Metriky finančních analýz a plánování (ISGQ02 ),
 • Metriky řízení prodeje v podniku (ISGQ10 ),
 • Metriky řízení prodeje ve vazbě na eShop (ISGQ11 ),
 • Výkonnostní ukazatele Category managementu (CM) (ISGQ13 ),
 • Poskytování služeb a poprodejní servis (ISGQ15 ),
 • Hodnocení výkonnosti prodeje a prodejních pracovníků (ISGQ16 ),
 • Metriky řízení marketingu (ISGQ20 ),
 • Metriky řízení call center (ISGQ23 ),
 • Metriky řízení vztahů k zákazníkům (ISGQ25 ),
 • Metriky řízení nákupu v podniku (ISGQ30 ),
 • Metriky řízení skladů podniku (ISGQ40 ),
 • Metriky řízení dopravy a vnitropodnikové logistiky (ISGQ45 ),
 • Metriky řízení lidských zdrojů (ISGQ50 ),
 • Metriky v oblasti rozvoje kvalifikace (ISGQ53 ),
 • Metriky v řízení majetku (ISGQ56 ),
 • Metriky organizace a správy podniku (ISGQ90),
 • Metriky řízení výroby (ISGQ60XMN ).

V oblasti IT se využívají zejména v souvislosti s těmito metrikami:

 • Metriky kvality podnikové informatiky (ISG050 ),
 • Metriky plánování IT služeb (ISG120 ),
 • Metriky datových zdrojů a jejich kvality (ISG200 ),
 • Metriky personálních zdrojů ve vztahu k IT (ISG220 ),
 • Metriky řízení nákladů na IT (ISG400 ),
 • Metriky řízení výnosů a efektů z IT (ISG420 ),
 • Metriky řízení IT projektů (ISG500 ).

3. Obsah balíčku ke stažení

Souhrnný text za skupinu dimenzí a její dimenze (PDF).