Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Podskupina dokumentů : Dokumenty a data řízení nákupu
Dokumenty a data řízení nákupu
Kód podskupiny dokumentů

Standardní kód podskupiny dokumentů v MBI.

:
DSGQ15
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení podskupiny dokumentů – společná obsahová náplň apod.

1. Dokumenty pro řízení nákupu

Podskupina obsahuje dokumenty pro řízení nákupu podniku, obsahem tak je:

 1. Obchodní dokumenty – Nákup (DQ151A ),
 2. Evidence nákupu (DQ152A),
 3. Evidence požadavků na nákup (DQ153A),
 4. Evidence dodavatelů (DQ154A),
 5. Evidence dodavatelských cen (DQ155A),
 6. Plány nákupu (DQ161A),
 7. Výkazy nákupu (DQ166A),
 8. Analýzy nákupu (DQ171A),
 9. Přehledy blokování a odblokování zásob (DQ181A).

2. Využití dokumentů v úlohách
 • Všechny uvedené dokumenty jsou předmětem zpracování skupiny úloh Řízení nákupu (TGQ150 ) a skupiny úloh Retail: Nákup a zásobovací logistika ¬¬¬ (TGQ550XRE ). Ve vztahu k IT se promítají především do skupiny úloh Řízení prodeje a nákupu IT služeb (TG104 ). V případě rozvoje IT, resp. jejich aplikací pak se vztahují především ke skupině úloh Řešení projektu implementace ERP (TG420 ).
 • Obchodní dokumenty – Nákup jsou předmětem zpracování úloh Vytvoření, aktualizace a dotazy do databází nákupu (UQ151A ) a Realizace nákupních transakcí (UQ152A ).
 • Evidence nákupu, Evidence požadavků na nákup, Evidence dodavatelů a Evidence dodavatelských cen jsou výstupem a dále podkladem pro úlohy Vytvoření, aktualizace a dotazy do databází nákupu (UQ151A ) a Realizace nákupních transakcí (UQ152A ).
 • Plány nákupu jsou výstupem úlohy Plánování, rozvrhování nákupních operací (UQ155A ).
 • Výkazy nákupu a Přehledy blokování a odblokování zásob jsou výstupem úlohy Nákup - standardní reporting (UQ153A ).
 • Analýzy nákupu jsou výstupem úlohy Analýzy nákupů materiálů, zboží a služeb (UQ154A ).

3. Obsah balíčku ke stažení

Souhrnný text za podskupinu dokumentů a její dokumenty (PDF).