Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Výkazy nákupu
Výkazy nákupu
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
DQ166A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. Výkazy nákupu - účel dokumentu

Účelem je poskytovat podle potřeby přehledy o objemu nákupu, jeho úspěšnosti a jeho vývoji v čase pro analytické, plánovací i kontrolní účely.

2. Obsah dokumentu

Výkazy nákupu tvoří celou skupinu přehledů a reportů, která se doplňuje a upravuje podle konkrétní potřeby. Ke standardním výkazům nákupu patří:

  1. Přehledy zásob vzhledem ke spotřebě,
  2. Přehled nákupních objednávek,
  3. Přehledy nákupu dle zásobovačů, materiálu atd.

Příklad: Přehled nákupních objednávek v Microsoft Dynamics NAV .