Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Obchodní dokumenty - Nákup
Obchodní dokumenty - Nákup
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
DQ151A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. Obchodní dokumenty – Nákup - účel dokumentu

Účelem je zajistit dokumentaci přípravy a průběhu obchodních případů Nákup a vstupy pro aktualizace databází nákupu.

2. Obsah dokumentu

Do obchodních dokumentů pro obchodní případy Nákup patří:

  1. Objednávka,
  2. Smlouva,
  3. Dodací list přijatý,
  4. Dodavatelská faktura,
  5. Celní doklady,
  6. Protokoly o přejímce, o vadě, reklamace, upomínky.

Příklad: Nákupní objednávka v Microsoft Dynamics NAV , Nákupní faktura v Microsoft Dynamics NAV , Zaúčtované nákupní faktury v Microsoft Dynamics NAV .