Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Evidence materiálů
Evidence materiálů
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
DQ156A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. Evidence materiálů - účel

Účelem je vytvořit a udržovat v databázích všechny potřebné informace o nakupovaných druzích materiálů a jejich podstatných charakteristikách, včetně kvalitativních.

2. Obsah dokumentu

Evidence materiálů je databáze nebo její část obsahující všechny atributy aktuálně nakupovaných materiálech, tj. id. název, druh, hmotnostní charakteristiky, technické parametry a další.