Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Evidence požadavků na nákup
Evidence požadavků na nákup
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
DQ153A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. Evidence požadavků na nákup - účel dokumentu

Účelem je vytvořit a udržovat všechny potřebné informace o požadavcích na nákup pro účely jeho plánování a přípravu obchodních případů.

2. Obsah dokumentu

Evidence požadavků na nákup je databáze nebo její část obsahující všechny atributy požadavků vyplývajících z potřeb obchodních, případně výrobních útvarů, tj. čas požadavku, materiál, zboží, resp. služby, útvar atd.