Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dimenze : Podnikové útvary
Podnikové útvary
Kód dimenze

Standardní kód dimenze v MBI.

:
DIQ003
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení dimenze, co v podniku nebo informatice pokrývá a k jakému účelu slouží.

1. Podnikové útvary - obsahové vymezení

Dimenze představuje strukturu organizačních jednotek podniku podle platné organizační struktury. V praxi je třeba uvažovat i paralelní organizační struktury (realizované na jedné dimenzi), jako např. maticové, projektové apod. Využívá se např. pro alokaci nákladů na jednotlivé útvary, pro hodnocení vybavenosti útvarů (např. softwarovými licencemi apod.), pro analýzy kapacit útvarů vzhledem k jejich účasti na projektech atd.

2. Prvky dimenze

Dimenze nemá v MBI referenční charakter, pouze charakter příkladu. Musí se vytvořit vždy na základě konkrétní organizační struktury daného podniku. Data dimenze tak vycházejí z organizační dokumentace podniku, z organizačního řádu, interních předpisů apod.

3. Datové zdroje dimenze
 • Organizační dokumentace podniku,
 • Podnikové organizační směrnice.

4. Kalkulace v rámci dimenze

Agregace za vybrané podnikové útvary.

5. Atributy dimenze

Úroveň 1: Skupiny útvarů:

 • Identifikátor skupiny útvarů,
 • Název skupiny útvarů,
 • Obsahové vymezení skupiny útvarů.

Úroveň 2: Útvary:

 • Identifikátor útvaru,
 • Identifikátor skupiny útvarů,
 • Číslo útvaru dle organizační struktury,
 • Plný název útvaru,
 • Působnost a funkční náplň útvaru,
 • Plánovaný počet funkčních míst,
 • Význam útvaru v podniku.

6. Obsah balíčku ke stažení
 • Text: základní informace k dimenzi, včetně struktur dat,
 • Tabulka: příklady dat dimenze.

7. Poznámky, reference

Jedna dimenze může zahrnovat více organizačních struktur v rámci daného podniku