Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Podskupina metrik : Metriky finančních analýz a plánování
Metriky finančních analýz a plánování
Kód podskupiny metrik

Standardní kód podskupiny metrik v MBI

:
ISGQ02
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení podskupiny metrik

1. Metriky finančních analýz a plánování

Metriky obsahují hlavní ukazatele celopodnikových finančních analýz:

  1. Ukazatelé trendů (IQ0021 ),
  2. Ukazatelé procentního rozboru (IQ0022 ),
  3. Ukazatelé cash-flow (IQ0023 ),
  4. Ukazatelé rentability a nákladovosti (IQ0024 ),
  5. Ukazatelé aktivity (IQ0025 ),
  6. Ukazatelé zadluženosti a finanční struktury (IQ0026 ),
  7. Ukazatelé likvidity (IQ0027 ),
  8. Ukazatelé kapitálového trhu (IQ0028 ),
  9. Ukazatelé finančních fondů a cash-flow (IQ0029 ).

2. Využití metrik ve úlohách

Metriky finančních analýz a plánování se vztahují primárně ke skupinám úloh Finanční řízení podniku (TGQ050 ), Controlling (TGQ090 ) a rovněž ke Strategickému řízení podniku (TGQ000 ).

3. Dimenze pro analýzy metrik podskupiny

Metriky v podskupině se, kromě základních dimenzí (DIG000 ), se analyzují zejména podle dimenzí Ekonomické dimenze podniku (DIGQ05 ) a Podniková organizace (DIGQ01 ).

4. Využití metrik podskupiny v aplikacích

Metriky podskupiny jsou obvykle obsahem aplikací v podskupině Analytické nástroje pro řízení podniku (ASGQ00 ) a v aplikaci Analýzy nákladů – Controlling (AQ021A ).

5. Obsah balíčku ke stažení

Souhrnný text za podskupinu metrik a její metriky (PDF).