Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Podskupina dokumentů : Dokumenty a data finančního řízení podniku
Dokumenty a data finančního řízení podniku
Kód podskupiny dokumentů

Standardní kód podskupiny dokumentů v MBI.

:
DSGQ05
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení podskupiny dokumentů – společná obsahová náplň apod.

1. Finanční dokumenty podniku

Podskupina obsahuje finanční dokumenty podniku, včetně závazků, pohledávek atd., obsahem tak je:

 1. Účetní evidence (DQ041A ),
 2. Daňový doklad (DQ042A ),
 3. Finanční výkazy podniku (DQ051A ),
 4. Analytické finanční databáze (DQ052A),
 5. Evidence úvěrů (DQ054A),
 6. Evidence leasingových smluv (DQ055A),
 7. Evidence závazků (DQ056A),
 8. Dokumenty styku s bankami (DQ057A),
 9. Výkazy závazků (DQ058A ),
 10. Evidence pohledávek (DQ059A),
 11. Inkaso a inkasní kalendáře (DQ060A),
 12. Výkazy pohledávek (DQ061A),
 13. Pokladní evidence (DQ065A),
 14. Pokladní dokumenty (DQ066A),
 15. Pokladní závěrka (DQ067A),
 16. Mzdové evidence (DQ071A),
 17. Mzdové dokumenty (DQ072A),
 18. Mzdové výkazy (DQ073A),
 19. Mzdové plány (DQ074A),
 20. Požadavky na plány a rozpočty (DQ081A),
 21. Finanční plány (DQ082A),
 22. Finanční analýzy (DQ085A ),
 23. Dokumenty controllingu (DQ086A),
 24. Analýzy controllingu (DQ087A),
 25. Plány controllingu (DQ088A).

2. Využití dokumentů v úlohách
 • Všechny uvedené dokumenty jsou předmětem zpracování skupiny úloh Finanční řízení podniku (TGQ050 ) a obdobně skupiny úloh Controlling (TGQ090 ). V ostatních skupinách úloh podnikového řízení jsou součástí řešení jejich ekonomických aspektů. V řízení IT se vztahují především ke skupinám úloh Řízení nákladů na IT (TG301 ), Řízení výnosů a efektů z IT (TG302 ) a podobně ke všem ostatním skupinám úloh při řešení jejich ekonomických aspektů. V případě rozvoje IT, resp. jejich aplikací pak se vztahují především ke skupině úloh Řešení projektu implementace ERP (TG420 ).
 • Účetní evidence, Evidence úvěrů, Evidence leasingových smluv a dokumenty Daňový doklad, Dokumenty styku s bankami jsou předmětem zpracování úloh Hlavní kniha - účetní evidence (UQ051A ) a Hlavní kniha - účetní transakce (UQ052A ).
 • Finanční výkazy podniku jsou výstupem úlohy Hlavní kniha - standardní reporting (UQ053A ).
 • Analytické finanční databáze jsou předmětem zpracování zejména úloh Finanční analýzy (UQ054A ), Dílčí analýzy finančních dat (UQ054B ) a současně i úloh Závazky – analýzy (UQ064A ) a Pohledávky – analýzy (UQ074A ).
 • Evidence závazků je předmětem zpracování zejména úloh Závazky - evidence (UQ061A ) a Závazky – transakce (UQ062A ).
 • Výkazy závazků jsou výstupem úlohy Závazky - standardní reporting (UQ063A ).
 • Evidence pohledávek a dokumenty Inkaso a inkasní kalendáře jsou předmětem zpracování úloh Pohledávky - evidence (UQ071A ) a Pohledávky - standardní reporting (UQ073A ).
 • Výkazy pohledávek jsou výstupem úlohy Pohledávky - standardní reporting (UQ073A ),
 • Pokladní evidence, Pokladní dokumenty, Pokladní závěrka jsou předmětem zpracování úlohy Pokladna (UQ057A ),
 • Mzdové evidence a Mzdové dokumenty jsou předmětem zpracování úloh PAM – evidence (UQ081A ) a PAM – transakce (UQ082A ).
 • Mzdové výkazy jsou výstupem úlohy PAM - standardní reporting (UQ083A ).
 • Mzdové plány jsou výstupem úlohy PAM - plánování (UQ085A ).
 • Dokumenty Požadavky na plány a rozpočty a Finanční plány jsou předmětem zpracování úlohy Finanční plánování a rozpočty (UQ055A ).
 • Dokument Finanční analýzy je výstupem úloh Finanční analýzy (UQ054A ), Dílčí analýzy finančních dat (UQ054B ).
 • Dokumenty controllingu jsou předmětem zpracování úloh Controlling – transakce (UQ092A ) a Controlling - organizace a správa (UQ096A ).
 • Databáze Analýzy controllingu se vztahuje k úloze Controlling - analýzy (UQ094A ) a dokumenty Plány controllingu jsou výstupem úlohy Controlling - plánování (UQ095A ).

3. Obsah balíčku ke stažení

Souhrnný text za podskupinu dokumentů a její dokumenty (PDF).