Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Evidence úvěrů
Evidence úvěrů
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
DQ054A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. Evidence úvěrů - účel dokumentu

Účelem je zajišťovat aktuální přehledy o objemu přijatých, případně poskytnutých úvěrů podle jednotlivých subjektů a umožňovat jejich sledování a kontroly.

2. Obsah dokumentu

Evidence úvěrů je databáze nebo její část obsahující potřebné atributy o přijatých nebo poskytnutých úvěrech, tj. čas, objem v Kč, nebo jiné měně, subjekt (banka, dodavatel, zákazník, apod.), splatnost, podmínky úvěru.