Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Daňový doklad
Daňový doklad
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
DQ042A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. Daňový doklad - účel dokumentu

Účelem je zajistit standardní vstupy pro účetní evidenci ve vazbě na obchodní aktivity v informatice.

2. #Obsah dokumentu

Daňový doklad představuje standardní doklady tohoto druhu (fakturu, dobropis), které souvisí s nákupem a prodejem IT služeb a produktů. Příklady: Nákupní faktura v Microsoft Dynamics NAV , Prodejní faktura v Microsoft Dynamics NAV .