Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Finanční výkazy podniku
Finanční výkazy podniku
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
DQ051A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. Finanční výkazy podniku - účel dokumentu

Účelem je podat celkový přehled o aktuální finanční situaci podniku.

2. Obsah dokumentu

Obsahují celkový přehled o zdrojích, závazcích i pohledávkách podniku, cash flow, problémy ve finanční situaci podniku. Do základních finančních výkazů se zde zahrnuje:

  1. Rozvaha,
  2. Výkaz zisků a ztrát,
  3. Výkaz cash flow,
  4. Předběžná analytická závěrka střediska,
  5. Předběžná analytická závěrka podniku,
  6. Přehledy závazků a jejich úhrad.

Příklady: Rozvaha v Microsoft Dynamics NAV , Přehled nabídky výkazů a sestav v Microsoft Dynamics NAV , Finanční výkazy v Microsoft Dynamics NAV , Výsledovka v Microsoft Dynamics NAV , Obratová předvaha v Microsoft Dynamics NAV .