Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Výkazy pohledávek
Výkazy pohledávek
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
DQ061A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. Výkazy pohledávek - účel dokumentu

Účelem je poskytovat podle potřeby přehledy o pohledávkách podniku pro analytické i kontrolní účely.

2. Obsah dokumentu

Dokument představuje celou skupinu výkazů a reportů o pohledávkách podniku, která se podle konkrétní potřeby doplňuje o další reporty. V daném případě tvoří základ, do kterého patří:

  1. Přehledy pohledávek, jejich úhrad a salda,
  2. Souhrnný přehled odběratelských faktur,
  3. Saldokonto odběratelů,
  4. Výkaz DPH za odběratele,
  5. Měsíční závěrka pohledávek.