Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Výkaz závazků
Výkaz závazků
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
DQ058A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. Výkazy závazků - účel dokumentu

Účelem je poskytovat podle potřeby přehledy o závazcích podniku pro analytické i kontrolní účely.

2. Obsah dokumentu

Dokument představuje celou skupinu výkazů a reportů závazků, která se podle konkrétní potřeby doplňuje o další reporty. V daném případě tvoří základ, do kterého patří:

  1. Přehledy závazků a jejich úhrad,
  2. Saldokonto faktur,
  3. Saldokonto dodavatelů - tuzemské i zahraniční.

Příklad: Přehled závazků v Microsoft Dynamics NAV .