Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Metrika : Ukazatelé finančních fondů a cash-flow
Ukazatelé finančních fondů a cash-flow
Kód metriky

Standardní kód metriky v MBI

:
IQ0029
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Klouček, O. (MIBCON)
Měrná jednotka metriky

Měrná jednotka metriky

:
%
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení metriky

1. Obsahové vymezení metriky
 • Ukazatelé finančních fondů a cash-flow umožňují vyjádřit a poměřit vnitřní finanční sílu (finanční potenciál) podniku, tj. schopnost podniku vytvářet z vlastní hospodářské činnosti finanční přebytky použitelné k financování existenčně důležitých potřeb (zejména k úhradě závazků, výplatě dividend nebo podílů na zisku a k financování investic).
 • K těmto účelům obvykle slouží ČPK (čistý pracovní kapitál) a ukazatele, které jsou konstruovány na jeho základech.
2. Výpočetní předpisy
 • Nejpoužívanější ukazatele na bázi finančních fondů:
  • Rentabilita obratu z hlediska čistého pracovního kapitálu,
  • Rentabilita obratu z hlediska ČPK = ČPK / roční tržby,
  • Podíl čistého pracovního kapitálu z majetku,
  • Podíl ČPK z majetku = ČPK / průměrná aktiva,
  • Rentabilita čistého pracovního kapitálu,
  • Rentabilita ČPK = zisk / ČPK ,
  • Dobra obratu čistého pracovního kapitálu,
  • Dobra obratu ČPK = ČPK / denní tržby.
3. Zdroje dat pro metriku
 • Db Účetnictví.
4. Adekvátní dimenze
 • Časová dimenze (DI001 ),
 • Příjmy, příjmové doklady (DIQ060 ),
 • Výdaje, výdajové doklady (DIQ061 ).
5. Poznámky, reference
 • Mrkvička, J., Kolář, P. - Finanční analýza. - (Praha: ASPI 2006) - ISBN8073572192,
 • Sedláček, J. - Finanční analýza podniku - (Brno: Computer Press 2011) - ISBN9788025133866.
Anketa: Problémy spojené s využitím metriky v běžné praxi

Anketa: Problémy presentované respondenty spojené s využíváním metriky v podnikové praxi. Počet respondentů: 0. Poslední aktualizace: _