Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Metrika : Ukazatelé finančních fondů a cash-flow
Ukazatelé finančních fondů a cash-flow
Kód metriky

Standardní kód metriky v MBI

:
IQ0029
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Klouček, O. (MIBCON)
Měrná jednotka metriky

Měrná jednotka metriky

:
%
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení metriky

1. Obsahové vymezení metriky
 • Ukazatelé finančních fondů a cash-flow umožňují vyjádřit a poměřit vnitřní finanční sílu (finanční potenciál) podniku, tj. schopnost podniku vytvářet z vlastní hospodářské činnosti finanční přebytky použitelné k financování existenčně důležitých potřeb (zejména k úhradě závazků, výplatě dividend nebo podílů na zisku a k financování investic).
 • K těmto účelům obvykle slouží ČPK (čistý pracovní kapitál) a ukazatele, které jsou konstruovány na jeho základech.
2. Související metriky

Nejpoužívanější ukazatele na bázi finančních fondů jsou následující.

2.1. Rentabilita obratu z hlediska čistého pracovního kapitálu

*/Rentabilita obratu z hlediska ČPK = ČPK / roční tržby,

2.2. Podíl čistého pracovního kapitálu z majetku
 • Podíl ČPK z majetku = ČPK / průměrná aktiva,
2.3. Rentabilita čistého pracovního kapitálu
 • Rentabilita ČPK = zisk / ČPK,
2.4. Doba obratu čistého pracovního kapitálu
 • Doba obratu ČPK = ČPK / denní tržby.
3. Zdroje dat pro metriku
 • Účetní evidence (DQ041A ),
 • Finanční výkazy podniku (DQ051A ),
 • Rozvaha (DQ051B ),
 • Výsledovka (DQ051C ),
 • Finanční plány a rozpočty (DQ053A ).SEC1#Adekvátní dimenze
4. Poznámky, reference
 • Mrkvička, J., Kolář, P. - Finanční analýza. - (Praha: ASPI 2006) - ISBN8073572192,
 • Sedláček, J. - Finanční analýza podniku - (Brno: Computer Press 2011) - ISBN9788025133866.