Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Podskupina dokumentů : Strategické a organizační dokumenty podniku
Strategické a organizační dokumenty podniku
Kód podskupiny dokumentů

Standardní kód podskupiny dokumentů v MBI.

:
DSGQ01
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení podskupiny dokumentů – společná obsahová náplň apod.

1. Základní strategické a organizační dokumenty podniku

Podskupina obsahuje základní dokumenty podniku, obsahem tak je:

 1. Podniková strategie a dílčí strategické dokumenty (DQ001A ),
 2. Organizační a řídící dokumenty podniku (DQ002A ),
 3. Procesní dokumentace podniku (DQ003A ),
 4. Katalog podnikových cílů (DQ004A ),
 5. Byznys model podniku (DQ006A ),
 6. Provozní model podniku (DQ007A ),
 7. KPI / KGI podniku a ve vztahu k cílům, procesům (DQ008A),
 8. Komunikační plán (DQ009A),
 9. Kompetence pracovní síly v IT (DQ010A).

2. Využití dokumentů v úlohách
 • Všechny uvedené dokumenty jsou předmětem zpracování skupiny úloh Strategické řízení podniku (TGQ000 ) a obdobně v řízení IT zejména skupin úloh IT jako součást byznysu¬¬¬ (TG001 ), Plánování informační strategie a převzetí závěrů podnikové strategie a jejich verifikace (TG002 ) a Definice cílového stavu IT podniku (TG004 ).
 • Dokument Podniková strategie a dílčí strategické dokumenty je podkladem pro prakticky všechny skupiny úloh podnikového řízení, zejména Finanční řízení podniku (TGQ050 ), Marketing (TGQ350 ), Řízení prodeje zboží a služeb (TGQ100 ), Řízení nákupu (TGQ150 ), Řízení lidských zdrojů (TGQ250 ) a Řízení majetku (TGQ300 ). V oblasti IT je předmětem zpracování především úloh Řízení spolupráce IT s byznysem na strategii byznysu (U003A ), Vyhodnocení dokumentů podnikové strategie (U019A ) a Vyhodnocení kritických faktorů dosažení podnikových cílů (U020A ).
 • Organizační a řídící dokumenty podniku a dokumenty Procesní dokumentace podniku jsou podkladem pro všechny skupiny úloh podnikového řízení, tj. v celé doméně IT v řízení podniku (DOQ00) i v odvětvových řešeních - IT v řízení výrobního podniku (DOXMN) a IT v řízení maloobchodního podniku (DOXRE). V řízení IT jsou podkladem především pro doménu Strategické řízení IT (DO000 ) a pro skupiny úloh Řízení portfolia projektů (TG103 ) Řízení prodeje a nákupu IT služeb (TG104 ), Řízení projektu (TG401 ), Řešení aplikačního projektu (TG410 ) a jeho jednotlivých typů, Řízení a správa IT zdrojů (TG701 ) a Řízení incidentů, problémů a požadavků (TG730 ).
 • Katalog podnikových cílů a dokument KPI / KGI podniku a ve vztahu k cílům, procesům jsou předmětem zpracování především úloh Výběr a vymezení KPI a KGI (UQ003A ), následně i všech skupin úloh podnikového řízení. V oblasti řízení IT se vztahují zejména k úlohám Podpora IT cílům byznysu vlastního podniku (U001A ), Propojení metrik byznysu a metrik IT (U011A ) a Vyhodnocení kritických faktorů dosažení podnikových cílů (U020A ).
 • Dokumenty Byznys model podniku a Provozní model podniku jsou podkladem prakticky všech skupin úloh podnikového řízení, na úrovni strategického řízení IT se vztahují k úlohám Spolupráce IT na tvorbě byznys modelu (U006A ) a IT podpora při změnách provozního modelu byznysu (U007A ).
 • Dokument Komunikační plán se na úrovni strategického řízení IT se vztahuje k úlohám Řízení komunikace vedení IT s byznysem (U005A ), Spolupráce manažerů byznysu a IT - CIO a CMO (U005B ) a Vytváření důvěry byznysu k IT a leadership CIO (U008A ).
 • Dokument Kompetence pracovní síly v IT se vztahuje ke skupině úloh Řízení personálních zdrojů v IT (TG202 ) a k úloze Řešení požadavků IT na pracovní sílu (U009A ).

3. Obsah balíčku ke stažení

Souhrnný text za podskupinu dokumentů a její dokumenty (PDF).