Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Metrika : Ukazatelé procentního rozboru
Ukazatelé procentního rozboru
Kód metriky

Standardní kód metriky v MBI

:
IQ0022
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Klouček, O. (MIBCON)
Měrná jednotka metriky

Měrná jednotka metriky

:
%
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení metriky

1. Obsahové vymezení metriky

Princip procentního rozboru spočívá v procentním vyjádření podílu položek účetních výkazů k jediné zvolené základně, jejíž hodnota je stanovená jako 100%. Ve výkazu zisku a ztrát se jako základna obvykle vybírá velikost výnosů a v rozvaze hodnota celkových podnikových aktiv. Průkaznost procentního rozboru je nezávislá na meziroční inflaci a umožňuje tedy srovnatelnost v čase. Metodu je možné použít i pro porovnávání organizací, kde průkaznost souvisí s podobností oboru podnikání. Pro grafické zobrazení výstupů analýzy je vhodné používat například koláčový graf, kde plocha celého koláče (100%) je úroveň vybrané základny a v grafu zobrazujeme, jakým poměrem se na naplnění této plochy podílejí ostatní hodnoty.

2. Výpočetní předpisy

Procentní podíl položky = (Hodnota položky * 100) / Hodnota zvolené základny.

3. Zdroje dat pro metriku
  • Db Účetnictví.
4. Adekvátní dimenze
5. Poznámky, reference