Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina dimenzí : Ekonomické dimenze podniku
Ekonomické dimenze podniku
Kód skupiny dimenzí

Standardní kód skupiny dimenzí v MBI.

:
DIGQ05
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny dimenzí – užití, obsah

1. Přehled ekonomických dimenzí podniku

Ekonomické dimenze podniku slouží pro celopodnikové nebo specifické ekonomické analýzy a zahrnují tyto dimenze:

 1. Účtová osnova (DIQ051 ),
 2. Měny (DIQ052 ),
 3. Účetní období (DIQ053 ),
 4. Nákladové druhy (DIQ054 ),
 5. Faktury přijaté (DIQ055 ),
 6. Faktury vydané (DIQ056 ),
 7. Dobropisy (DIQ059 ),
 8. Příjmy, příjmové doklady (DIQ060 ),
 9. Výdaje, výdajové doklady (DIQ061 ).

2. Podskkupiny metrik ve vztahu k dimenzím ekonomiky podniku

Dimenze se využívají pro finanční řízení podniku a jeho IT, tj. zejména pro analýzy a plánování těchto metrik:

 • Metriky finančního řízení podniku (ISGQ00 ),
 • Metriky finančních analýz a plánování (ISGQ02 ).

V oblasti IT se využívají zejména pro práci s těmito metrikami:

 • Metriky kvality podnikové informatiky (ISG050 ),
 • Metriky řízení nákladů na IT (ISG400 ),
 • Metriky řízení výnosů a efektů z IT (ISG420 ),
 • Metriky řízení investic do IT (ISG440 ).

3. Obsah balíčku ke stažení

Souhrnný text za skupinu dimenzí a její dimenze (PDF).