Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dimenze : Nákladové druhy
Nákladové druhy
Kód dimenze

Standardní kód dimenze v MBI.

:
DIQ054
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení dimenze, co v podniku nebo informatice pokrývá a k jakému účelu slouží.

1. Nákladové druhy - obsahové vymezení

Dimenze druhového členění nákladů pokrývá v tomto případě náklady celého podniku a je považována v kontextu nákladů za základní. Podrobně člení náklady vstupující do podniku z vnějšího okolí, a proto je v nákladových analýzách pokládána za jednu z nejvýznamnějších.

2. Prvky dimenze

Jako základní nákladové druhy jsou:

 1. Spotřeba materiálu,
 2. Spotřeba a použití externích prací a služeb,
 3. Mzdové a ostatní osobní náklady,
 4. Odpisy dlouhodobě využívaného majetku,
 5. Finanční náklady.

3. Datové zdroje dimenze
 • Podniková metodika pro oblast ekonomiky,
 • Db Účetnictví.

4. Kalkulace v rámci dimenze

Agregace za vybrané nákladové druhy.

5. Atributy dimenze

Úroveň 1: Kategorie nákladů:

 • Identifikátor kategorie nákladových druhů,
 • Plný název kategorie nákladových druhů,
 • Obsahové vymezení a účel kategorie nákladových druhů

Úroveň 2: Nákladová položka:

 • Identifikátor nákladové položky,
 • Identifikátor kategorie nákladových druhů,
 • Plný název nákladové položky,
 • Obsahové vymezení nákladové položky.

6. Obsah balíčku ke stažení
 • Text: základní informace k dimenzi, včetně struktur dat,
 • Tabulka: příklady dat dimenze.

7. Poznámky, reference

#138#