Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Podskupina dokumentů : Dokumenty analýzy a plánování nákladů na IT
Dokumenty analýzy a plánování nákladů na IT
Kód podskupiny dokumentů

Standardní kód podskupiny dokumentů v MBI.

:
DSG320
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení podskupiny dokumentů – společná obsahová náplň apod.

1. Dokumenty analýzy a plánování nákladů na IT

Podskupina obsahuje dokumenty analýzy a plánování nákladů na IT, tj.:

 1. Podniková pravidla pro řízení nákladů na IT (D321A ),
 2. Nákladové analýzy IT (D322A ),
 3. Plán nákladů na IT (D323A ),
 4. Ekonomická analýza sourcingu (D324A ),
 5. Rozpočet IT (D325A ).

2. Využití dokumentů v úlohách
 • Všechny uvedené dokumenty jsou předmětem zpracování skupiny úloh Řízení nákladů na IT (TG301 ) podkladem pro skupiny úloh Finanční řízení podniku (TGQ050 ) a Controlling (TGQ090 ) na celopodnikové úrovni.
 • Dokument Podniková pravidla pro řízení nákladů na IT je podkladem pro úlohu Nákladové analýzy IT služeb (U302A ).
 • Dokument Nákladové analýzy IT je výstupem úlohy Nákladové analýzy IT služeb (U302A ) a podkladem pro úlohy Plánování nákladů na IT služby (U303A ), Tvorba rozpočtu na IT (U304A ) a následně i vstupem pro úlohy Finanční analýzy (UQ054A ) a Finanční plánování a rozpočty (UQ055A ) na celopodnikové úrovni.
 • Dokument Plán nákladů na IT je výstupem úlohy Plánování nákladů na IT služby (U303A ) a podkladem pro úlohy Tvorba rozpočtu na IT (U304A ) a následně Finanční plánování a rozpočty (UQ055A ) na celopodnikové úrovni.
 • Dokument Ekonomická analýza sourcingu je výstupem úlohy Ekonomická analýza sourcingu (U305A ) a podkladem pro úlohu Návrh sourcingu IT (U035A ) a skupinu úloh Řízení portfolia projektů (TG103 ).
 • Dokument Rozpočet IT je výstupem úlohy Tvorba rozpočtu na IT (U304A ) a podkladem pro úlohu Finanční plánování a rozpočty (UQ055A ) na celopodnikové úrovni.

3. Obsah balíčku ke stažení

Souhrnný text za podskupinu dokumentů a její dokumenty (PDF).