Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Podskupina metrik : Metriky řízení nákladů na IT
Metriky řízení nákladů na IT
Kód podskupiny metrik

Standardní kód podskupiny metrik v MBI

:
ISG400
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení podskupiny metrik

1. Metriky řízení nákladů na IT

Řízení nákladů na podnikovou informatiku zahrnuje nákladové ukazatele podle druhového členění, podle zodpovědnosti apod., na jejichž základě se realizují nákladové analýzy, plánování nákladů a tvorba rozpočtů na informatiku. Zahrnují:

 1. Objem nákladů na IT podle druhů (I401 ),
 2. Náklady na IT podle útvarů podniku (I402 ),
 3. Náklady na aplikace (I403 ),
 4. Náklady na software (I404 ),
 5. Náklady na technické prostředky (I405 ),
 6. Náklady na činnosti v IT (I406 ),
 7. Podíl celkových nákladů na IT na celkových podnikových nákladech (I407 ).

2. Využití metrik ve úlohách
 • Metriky pro analýzy nákladů vycházejí na strategické úrovni z úloh Řešení nákladů na IT v rámci nákladů byznysu (U010A ) a Ekonomická analýza a rozpočet informační strategie (U042A ).
 • Metriky v podskupině se váží k úlohám řízení IT ekonomiky, tj. především ke skupině úloh Řízení nákladů na IT (TG301 ) a následně i k úlohám Řízení výnosů a efektů z IT (TG302 ) a Řízení investic do IT (TG303 ).
 • Nákladové metriky se promítají do plánovacích úloh projektů, tj. do skupiny Řízení portfolia projektů (TG103 ) a Řízení projektu (TG401 ).

3. Dimenze pro analýzy metrik podskupiny
 • Metriky v podskupině se, kromě základních dimenzí (DIG000 ), se analyzují zejména podle dimenzí Dimenze ekonomiky IT (DIG200 ) a IT služby a zdroje (DIG100 ).
 • Provázanost na celopodnikové řízení umožňují dimenze Ekonomické dimenze podniku (DIGQ05 ), Externí partneři podniku (DIGQ10 ) a Podniková organizace (DIGQ01 ).

4. Využití metrik podskupiny v aplikacích

Metriky podskupiny jsou aktuálně obsaženy v analytických aplikacích Analýzy nákladů na IT (A301A ) a Analýzy nákladů na komponenty IT (A301B ).

5. Obsah balíčku ke stažení

Souhrnný text za podskupinu metrik a její metriky (PDF).