Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina dokumentů : Dokumenty řízení IT zdrojů
Dokumenty řízení IT zdrojů
Kód skupiny dokumentů

Standardní kód skupiny dokumentů v MBI.

:
DG200
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny dokumentů – společná obsahová náplň apod.

1. Podskupiny dokumentůřízení IT zdrojů

Dokumenty řízení IT zdrojů zahrnují tyto podskupiny dokumentů:

 1. Dokumenty řízení datových zdrojů (DSG200 ):
  1. Katalog datových zdrojů (D211A ),
  2. Analýzy a plán rozvoje datových zdrojů (D212A ), Plán zajištění kvality dat (D213A ),
 2. Dokumenty řízení personálních zdrojů (DSG220 ) :
  1. Analýza personálních kapacit a potřeb (D222A ), Plán rozvoje pracovních kapacit (D223A ),
  2. Plán kvalifikačních projektů (D224A ), Zadání kvalifikačního projektu (D225A ),
 3. Dokumenty řízení technologických zdrojů (DSG230 ) :
  1. Konfigurační databáze (D231A ), Specifikace technologických standardů (D232A ),
  2. Analýza stavu technologické infrastruktury (D233A ), Plán rozvoje technologické infrastruktury (D235A ),
  3. Evidence softwarových aktiv (D234A ), Kapacitní plán v IT (D236A )

2. Využití dokumentů ve skupinách úloh

Podskupiny dokumentů jsou součástí těchto skupin úloh:

 1. Řízení datových zdrojů a jejich kvality (TG201 ),
 2. Řízení personálních zdrojů v IT (TG202 ),
 3. Řízení technologických zdrojů (TG203 ).

3. Obsah balíčku ke stažení

Souhrnný text za skupinu dokumentů, její podskupiny a dokumenty (PDF).