Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Ekonomická analýza a rozpočet informační strategie
Ekonomická analýza a rozpočet informační strategie
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
U042A
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Voříšek, J. (KIT, VŠE)
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.7
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Ekonomická analýza a rozpočet informační strategie“ – cíl, účel
 • Cílem úlohy je ekonomicky zdůvodnit priority vývoje informatiky, analyzovat celkové náklady na informatiku a specifikovat očekávané efekty spojené s realizací strategie.
2. Obsah úlohy

Úloha zahrnuje:

 1. odhady a rozbor nákladů na realizaci jednotlivých strategických aktivit,
 2. specifikaci očekávaných efektů, které navrhované strategické aktivity a projekty mají přinést,
 3. na základě uvedených ekonomických analýz rozpočet realizace informační strategie,
 4. návrh na cenovou politiku pro externě poskytované informační služby,
 5. principy interních cen za služby poskytované útvarům podniku.
3. Vstupy a výstupy úlohy
 • Na vstupu úlohy jsou:
  • Analýza IT trhu (D022A ),
  • Koncepce sourcingu (D062A ),
  • Strategický plán projektů (D071A ),
 • Na výstupu jsou:
  • Rozpočet informační strategie (D073A ),
  • Nákladové analýzy IT (D322A ).