Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Podskupina metrik : Metriky řízení výnosů a efektů z IT
Metriky řízení výnosů a efektů z IT
Kód podskupiny metrik

Standardní kód podskupiny metrik v MBI

:
ISG420
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení podskupiny metrik

1. Metriky řízení výnosů a efektů z IT

Metriky pro řízení výnosů zahrnují přímé i nepřímé finanční výnosy z informatiky a kvantitativně vyjádřené další ekonomické i mimoekonomické efekty. Zahrnují:

 1. Výnosy z IT (I421 ),
 2. Objem výnosů z IT jako přidané hodnoty (I422 ),
 3. Zvýšení podnikových výnosů v % (I423 ),
 4. Celkové snížení nákladů, zvýšení úspor v % (I424 ),
 5. Zkrácení průběžné doby realizace zakázek v % (I425 ),
 6. Úspory času na obchodních zakázkách podniku za sledované období v člověkohodinách.(I426 ).

2. Využití metrik ve úlohách
 • Metriky pro analýzy nákladů vycházejí na strategické úrovni z úlohy Ekonomická analýza a rozpočet informační strategie (U042A ).
 • Metriky v podskupině se váží k úlohám řízení IT ekonomiky, tj. především ke skupině úloh Řízení výnosů a efektů z IT (TG302 ) a následně i k úlohám Řízení nákladů na IT (TG301 ) a Řízení investic do IT (TG303 ).
 • Metriky výnosů a efektů IT se promítají i do plánovacích úloh projektů, tj. do skupiny Řízení portfolia projektů (TG103 ) a Řízení projektu (TG401 ).

3. Dimenze pro analýzy metrik podskupiny
 • Metriky v podskupině se, kromě základních dimenzí (DIG000 ), se analyzují zejména podle dimenzí Dimenze ekonomiky IT (DIG200 ) a IT služby a zdroje (DIG100 ).
 • Provázanost na celopodnikové řízení umožňují dimenze Ekonomické dimenze podniku (DIGQ05 ), Externí partneři podniku (DIGQ10 ) a Podniková organizace (DIGQ01 ).

4. Využití metrik podskupiny v aplikacích

Metriky podskupiny jsou aktuálně obsaženy v analytické aplikaci Analýzy výnosů a efektů IT (A303A ).

5. Obsah balíčku ke stažení

Souhrnný text za podskupinu metrik a její metriky (PDF).