Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Podskupina dokumentů : Dokumenty řízení investic do IT
Dokumenty řízení investic do IT
Kód podskupiny dokumentů

Standardní kód podskupiny dokumentů v MBI.

:
DSG340
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení podskupiny dokumentů – společná obsahová náplň apod.

1. Dokumenty řízení investic vložených do IT

Podskupina obsahuje dokumenty řízení investic vložených do IT, tj.:

  1. Investiční plány v IT (D341A ),
  2. Hodnocení návratnosti IT investice (D342A ),
  3. Specifikace investiční akce (D343A ),
  4. Stanovení hodnoty investice (D344A ).

2. Využití dokumentů v úlohách
  • Všechny uvedené dokumenty jsou předmětem zpracování skupiny úloh Řízení investic do IT (TG303 ).
  • Dokumenty Specifikace investiční akce, Stanovení hodnoty investice, Investiční plány v IT jsou předmětem zpracování úlohy Příprava investičního plánu na IT, které jsou pak podkladem pro úlohu Plánování rozvoje majetku a investic (UQ305A ) na celopodnikové úrovni.
  • Dokument Hodnocení návratnosti IT investice je výstupem úlohy Hodnocení návratnosti investic do IT (U352A ).

3. Obsah balíčku ke stažení

Souhrnný text za podskupinu dokumentů a její dokumenty (PDF).