Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Podskupina metrik : Metriky finančního řízení podniku
Metriky finančního řízení podniku
Kód podskupiny metrik

Standardní kód podskupiny metrik v MBI

:
ISGQ00
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení podskupiny metrik

1. Metriky finančního řízení podniku

Základní metriky finančního řízení podniku zahrnují zejména:

 1. Hospodářský výsledek (IQ0001 ),
 2. Obrat (IQ0002 ),
 3. Objem nákladů podniku (IQ0003 ),
 4. EVA, Economic Value Added (IQ0004 ),
 5. Objem pohledávek (IQ0005 ),
 6. Objem závazků (IQ0006 ),
 7. EBITDA, Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization (IQ0007 ),
 8. Hrubá marže (IQ0008 ),
 9. Pracovní náklady (IQ0009 ),
 10. Stav účtů (IQ0010 ).

2. Využití metrik ve úlohách
 • Metriky pro finanční řízení podniku představují standardní sadu finančních ukazatelů a jejich dimenzí a vztahují se primárně ke skupinám úloh Finanční řízení podniku (TGQ050 ), Controlling (TGQ090 ) a rovněž ke Strategickému řízení podniku (TGQ000 ).
 • Finanční metriky se vztahují k ekonomickým aspektům ostatních úloh podnikového řízení, zejména Prodeje (TGQ000 ), Nákupu (TGQ150 ), Řízení skladů (TGQ200 ), Personálnímu řízení (TGQ250 ), Majetku (TGQ300 ), Marketingu (TGQ350 ).
 • Finanční metriky vytvářejí základ i k metrikám řízení IT ekonomiky, tj. především ke skupině úloh Řízení nákladů na IT (TG301 ) a následně i k úlohám Řízení výnosů a efektů z IT (TG302 ) a Řízení investic do IT (TG303 ).

3. Dimenze pro analýzy metrik podskupiny
 • Metriky v podskupině se, kromě základních dimenzí (DIG000 ), se analyzují zejména podle dimenzí Ekonomické dimenze podniku (DIGQ05 ), Externí partneři podniku (DIGQ10 ) a Podniková organizace (DIGQ01 ).
 • Dílčí analýzy se realizují podle dalších skupin dimenzí - Obchodních dimenzí podniku (DIGQ30 ), Lidských zdrojů podniku a mezd (DIGQ20 ), Dimenzí skladového hospodářství (DIGQ40 ) a Dimenzí majetku (DIGQ45 ).

4. Využití metrik podskupiny v aplikacích

Metriky podskupiny jsou obvykle obsahem Aplikací pro podporu provozu podniku (ASGQ10 ) a podskupiny Analytické nástroje pro řízení podniku (ASGQ00 ) a v aplikaci Analýzy nákladů – Controlling (AQ021A ).

5. Obsah balíčku ke stažení

Souhrnný text za podskupinu metrik a její metriky (PDF).