Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina dimenzí : Obchodní dimenze podniku
Obchodní dimenze podniku
Kód skupiny dimenzí

Standardní kód skupiny dimenzí v MBI.

:
DIGQ30
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny dimenzí – užití, obsah

1. Přehled obchodních dimenzí podniku

Skupina dimenzí pokrývá všechny dimenze spojené s obchodními aktivitami podniku, tj. s nákupem, prodejem, marketingem:

 1. Zboží (DIQ301 ),
 2. Materiály (DIQ302 ),
 3. Služby (DIQ303 ),
 4. Segmenty trhu (DIQ304 ),
 5. Obchodní zakázky (DIQ305 ),
 6. Dodací listy přijaté (DIQ306 ),
 7. Dodací listy vydané (DIQ307 ),
 8. Reklamace k dodavatelů (DIQ308 ),
 9. Stav reklamace (DIQ310 ),
 10. Dodací podmínky INCOTERMS (DIQ311 ),
 11. Platební podmínky (DIQ312 ),
 12. Obchodní zástupci (DIQ313 ),
 13. Obchodní kanály (DIQ314 ),
 14. Nákupní objednávky (DIQ315 ),
 15. Stav nákupní objednávky (DIQ316 ).

2. Podskkupiny metrik ve vztahu k obchodním dimenzím

Dimenze se využívají v řízení obchodních aktivit podniku, tj. zejména pro analýzy a plánování těchto metrik:

 • Metriky řízení prodeje v podniku (ISGQ10 ),
 • Metriky řízení prodeje ve vazbě na eShop (ISGQ11 ),
 • Výkonnostní ukazatele Category managementu (CM) (ISGQ13 ),
 • Poskytování služeb a poprodejní servis (ISGQ15 ),
 • Hodnocení výkonnosti prodeje a prodejních pracovníků (ISGQ16 ),
 • Metriky řízení marketingu (ISGQ20 ),
 • Metriky řízení call center (ISGQ23 ),
 • Metriky řízení vztahů k zákazníkům (ISGQ25 ),
 • Metriky řízení nákupu v podniku (ISGQ30 ),
 • Metriky řízení skladů podniku (ISGQ40 ),
 • Metriky řízení dopravy a vnitropodnikové logistiky (ISGQ45 ).

V oblasti IT se využívají zejména pro práci s těmito metrikami:

 • Metriky sourcingu (ISG060 ),
 • Základní metriky IT služeb (ISG100 ),
 • Metriky plánování IT služeb (ISG120 ).

3. Obsah balíčku ke stažení

Souhrnný text za skupinu dimenzí a její dimenze (PDF).