Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dimenze : Služby
Služby
Kód dimenze

Standardní kód dimenze v MBI.

:
DIQ303
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení dimenze, co v podniku nebo informatice pokrývá a k jakému účelu slouží.

1. Služby - obsahové vymezení

Dimenze obsahuje strukturu nakupovaných a prodávaných služeb a kooperací. Služba je hospodářská činnost uspokojující určitou potřebu. Jejím výsledkem je užitečný efekt, ne hmotný statek (výrobek). Služby se obvykle rozlišují podle toho, zda uspokojují potřeby kolektivní nebo individuální. Služby uspokojující kolektivní potřeby jsou hrazeny z veřejných zdrojů (stát, obce), zatímco služby uspokojující individuální potřeby jsou hrazeny ze soukromých zdrojů (Zdroj: Wikipedia). Základní charakteristiky služby (zdroj Wikipedia):

  • neskladovatelnost – služby nelze vyrábět do zásoby,
  • nedělitelnost – poskytnuté služby nelze nijak dělit,
  • nehmotnost – služby nemají hmotnou (fyzickou) podstatu,
  • proměnlivost – závisí na tom, kdo, kdy a kde je poskytuje,
  • nemožnost vlastnictví – zákazník vlastní pouze právo na poskytnutí služby.

2. Prvky dimenze

Základní struktura je standardní: skupina služeb (kolektivní, individulání) - služba. Další možnosti členění skupin služeb jsou:

  • placené, neplacené,
  • věcné, osobní, obchodní.

3. Datové zdroje dimenze

Db Nákup, Db Prodej, Db Výroba.

4. Obsah balíčku ke stažení
  • Text: základní informace k dimenzi, včetně struktur dat,
  • Tabulka: příklady dat dimenze