Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Podskupina metrik : Základní metriky IT služeb
Základní metriky IT služeb
Kód podskupiny metrik

Standardní kód podskupiny metrik v MBI

:
ISG100
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení podskupiny metrik

1. Základní metriky IT služeb

Podskupina zahrnuje všechny metriky vztahující se k návrhu a struktuře poskytovaných nebo plánovaných IT služeb, tj. zejména:

  1. Počet poskytovaných IT služeb (I101 ),
  2. Objem nákladů na IT služby (I102 ),
  3. Počet připravených a realizovaných SLA (I103 ),
  4. Počet SLA vyžadujících změny (I104 ),
  5. Objem bonusů za IT služby (I105 ),
  6. Objem sankcí za IT služby (I106 ),
  7. Počet odhalených chyb při testování služby (I107 ).

2. Využití metrik ve úlohách

Metriky v podskupině se váží k úlohám řízení IT služeb, tj. především ke skupinám úloh Návrh a realizace IT služeb (TG101 ), Řízení prodeje a nákupu IT služeb (TG104 ), Řízení kvality IT služeb (TG105 ).

3. Dimenze pro analýzy metrik podskupiny

Metriky v podskupině se, kromě základních dimenzí (DIG000 ), mohou analyzovat podle následujících skupin dimenzí - IT služby a zdroje (DIG100 ), Dimenze ekonomiky IT (DIG200 ), Podniková organizace (DIGQ01 ) a Externí partneři podniku (DIGQ10 ).

4. Využití metrik podskupiny v aplikacích

Metriky podskupiny jsou aktuálně obsaženy v analytických aplikacích Hodnocení IT služeb (A101A ) a Analýzy plnění SLA (A102A ).

5. Obsah balíčku ke stažení

Souhrnný text za podskupinu metrik a její metriky (PDF).