Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dimenze : Obchodní zástupci
Obchodní zástupci
Kód dimenze

Standardní kód dimenze v MBI.

:
DIQ313
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení dimenze, co v podniku nebo informatice pokrývá a k jakému účelu slouží.

1. Obchodní zástupci - obsahové vymezení

Dimenze obsahuje přehled obchodních zástupců podniku, kteří ho reprezentují směrem k zákazníkům.

2. Prvky dimenze

Struktura dimenze je následující:

  1. Skupina obchodních zástupců (interní, externí, tuzemští, zahraniční apod.),
  2. Obchodní zástupci.

3. Datové zdroje dimenze

Db Prodej, Db Marketing