Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Dokumentace obchodních zástupců
Dokumentace obchodních zástupců
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
DQ364A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. Dokumentace obchodních zástupců - účel dokumentu

Účelem je zajistit významné informace od obchodních zástupců jako vstupy pro aktualizace marketingových databází a plánování kampaní.

2. Obsah dokumentu

Dokumentace obchodních zástupců obsahují informace, poznatky a zkušenosti obchodních zástupců o situaci na trhu a jsou vstupem pro marketingové databáze.