Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Podskupina dokumentů : Dokumenty a data řízení skladů
Dokumenty a data řízení skladů
Kód podskupiny dokumentů

Standardní kód podskupiny dokumentů v MBI.

:
DSGQ20
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení podskupiny dokumentů – společná obsahová náplň apod.

1. Dokumenty řízení skladů

Podskupina obsahuje dokumenty pro řízení skladů podniku, obsahem tak je:

 1. Evidence skladů a skladových zásob (DQ201A),
 2. Provozní dokumenty řízení skladů (DQ202A),
 3. Evidence ceníků materiálů (DQ203A),
 4. Evidence příjemek, výdejek (DQ204A),
 5. Podklady pro řízení úložných míst, likvidace zásob (DQ205A),
 6. Výkazy skladu (DQ211A),
 7. Analýzy skladů (DQ221A),
 8. Dokumentace inventur skladů (DQ231A),
 9. Skladová evidence na expedičních skladech (DQ241A),
 10. Balicí listy, Expediční listy (DQ242A),
 11. Soupisky zásob na expedičních skladech (DQ243A).

2. Využití dokumentů v úlohách
 • Všechny uvedené dokumenty jsou předmětem zpracování skupin úloh Řízení skladů (TGQ200 ) Retail: Skladování (TGQ560XRE ). Ve vztahu k IT se promítají především do skupiny úloh Řešení projektu implementace ERP (TG420 ) a Implementace a integrace WMS do ERP (TG426 ).
 • Provozní dokumenty řízení skladů, Evidence skladů a skladových zásob, Evidence ceníků materiálů, Evidence příjemek, výdejek, Podklady pro řízení úložných míst, likvidace zásob jsou předmětem zpracování úloh Vytvoření, aktualizace a dotazy do skladových databází (UQ201A ), Realizace standardních skladových transakcí (UQ202A ) a Oceňování skladových zásob (UQ205A ).
 • Výkazy skladu jsou výstupem úlohy Sklady - standardní reporting (UQ203A ).
 • Dokumenty Analýzy skladů jsou výstupem úlohy Analýzy skladů (UQ204A ).
 • Dokumentace inventur skladů je výstupem úlohy Inventury skladů (UQ206A ).
 • Skladová evidence na expedičních skladech, Balicí listy, Expediční listy a Soupisky zásob na expedičních skladech jsou předmětem zpracování úlohy Řízení expedičních skladů (UQ207A ).

3. Obsah balíčku ke stažení

Souhrnný text za podskupinu dokumentů a její dokumenty (PDF).