Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Podklady pro řízení úložných míst, likvidace zásob
Podklady pro řízení úložných míst, likvidace zásob
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
DQ205A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. Podklady pro řízení úložných míst, likvidace zásob - účel dokumentu

Účelem je zajistit dokumentaci operací na skladech (řízení úložných míst, likvidace zásob apod.) a vstupy pro aktualizace skladových databází.

2. Obsah dokumentu

Podklady pro řízení úložných míst na skladech, podklady pro likvidace zásob slouží pro optimalizaci využití skladovacích kapacit, operativní řízení skladů a současně i jako vstupy pro aktualizace skladových databází.