Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Evidence skladů a skladových zásob
Evidence skladů a skladových zásob
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
DQ201A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1.
1. Obsah dokumentu

Evidence skladů a skladových zásob je databáze nebo její část obsahující všechny atributy skladů a jejich charakteristik (umístění, kapacity, skladovacích míst atd.) a skladových zásob, tj. objem v naturálních i finančních jednotkách, rozmístění na skladovacích místech, pohyby zásob atd.

Příklady: Přehled zboží ve skladové evidenci v Microsoft Dynamics NAV , Karta zboží ve skladové evidenci v Microsoft Dynamics NAV , Úpravy karty zboží ve skladové evidenci v Microsoft Dynamics NAV .