Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Dokumentace inventur skladů
Dokumentace inventur skladů
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
DQ231A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. Dokumentace inventur skladů - účel dokumentu

Účelem je zajistit dokumentaci pro přípravy, realizaci a vyhodnocení inventur skladů a následně vstupy pro aktualizace skladových databází.

2. Obsah dokumentu

Dokumentace pro inventury skladů tvoří celou skupinu přehledů a reportů, která se doplňuje a upravuje podle konkrétní potřeby. Ke standardní dokumentaci inventur skladů patří:

  1. Inventurní předlohy,
  2. Inventurní stavy,
  3. Inventurní rozdíly.