Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dimenze : Obchodní zakázky
Obchodní zakázky
Kód dimenze

Standardní kód dimenze v MBI.

:
DIQ305
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení dimenze, co v podniku nebo informatice pokrývá a k jakému účelu slouží.

1. Obchodní zakázky - obsahové vymezení

Dimenze představuje přehled plánovaných, aktuálně realizovaných, nebo již uskutečněných obchodních zakázek podniku.

2. Prvky dimenze

Struktura dimenze odpovídá vždy specifickým potřebám podniku, např. podle významu obchodních zakázek, rozlišené na tuzemské a zahraniční apod.

3. Datové zdroje dimenze

Db Prodej, Db Marketing