Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Evidence marketingu
Evidence marketingu
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
DQ351A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. Evidence marketingu - účel dokumentu

Účelem je vytvořit a udržovat všechny informace z oblasti marketingu, pozici podniku na trhu, konkurenci atd. pro analytické účely.

2. Obsah dokumentu

Evidence marketingu je databáze nebo její část obsahující informace o obchodních zástupcích, konkurenci pro účely vyhodnocování pozice podniku na trhu a přípravy marketingových kampaní.

2.1. Konkurence
  1. poskytované služby, včetně IT služeb,
  2. platební podmínky,
  3. dodací podmínky,
  4. komoditní skladba.

2.2. Obchodní zástupci
  1. působnost, odborné zaměření,
  2. zkušenosti,
  3. vytváření a sledování provizních smluv,
  4. poukazování provizí.