Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Evidence obchodních příležitostí
Evidence obchodních příležitostí
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
DQ105A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. Evidence obchodních příležitostí - účel dokumentu

Účelem je vytvořit a udržovat v databázích všechny potřebné informace o nových obchodních příležitostech a jejich hodnocení.

2. Obsah dokumentu

Evidence obchodních příležitostí je databáze nebo její část obsahující všechny atributy obchodních příležitostí, tj.:

  1. potenciální zákazník,
  2. zboží, resp. služby,
  3. obchodník,
  4. identifikace podmínek spokojenosti zákazníka,
  5. specifikace problému, který chce zákazník nákupem řešit,
  6. geografické umístění zákazníka, klíčová kalendářová omezení,
  7. částka, kterou zákazník hodlá utratit, identifikace konkurence, kdo a o čem u zákazníka rozhoduje a kdo má na tato rozhodnutí vliv,
  8. pravděpodobnost, se kterou obchodní případ lze získat,
  9. kvalifikace příležitosti - schopnost dodat podle zákaznických požadavků a v čase definovaném zákazníkem