Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Podskupina metrik : Metriky sourcingu
Metriky sourcingu
Kód podskupiny metrik

Standardní kód podskupiny metrik v MBI

:
ISG060
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení podskupiny metrik

1. Metriky sourcingu

Metriky sourcingu slouží k analýzám rozsahu externího zajištění informatiky a kvality dodavatelů a zahrnují:

  1. Počet externích dodavatelů služeb (I071 ),
  2. Objem externích dodavatelských kapacit (I072 ).

2. Využití metrik ve úlohách
  • Metriky v podskupině se váží ke strategické úrovni řízení IT a v rámci toho řešení sourcingu, tj. hlavně k úloze Návrh sourcingu IT (U035A ).
  • Na taktické úrovni řízení se promítají do úloh Řízení vztahů s dodavateli IT (U132A ), Řízení nákupu IT služeb (U133A ), Ekonomická analýza sourcingu (U305A ) a do skupiny úloh Řízení lidských zdrojů (TGQ250 ).

3. Dimenze pro analýzy metrik podskupiny

Metriky v podskupině se, kromě základních dimenzí (DIG000 ), mohou analyzovat podle následujících skupin dimenzí - IT služby a zdroje (DIG100 ), Dimenze ekonomiky IT (DIG200 ), Externí partneři podniku (DIGQ10 ) a Lidské zdroje podniku a mzdy (DIGQ20 ).

4. Využití metrik podskupiny v aplikacích

Metriky podskupiny jsou aktuálně obsaženy v analytické aplikaci Strategie sourcingu (A004A ).

5. Obsah balíčku ke stažení

Souhrnný text za podskupinu metrik a její metriky (PDF).