Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Podskupina dokumentů : Dokumenty a data řízení prodeje
Dokumenty a data řízení prodeje
Kód podskupiny dokumentů

Standardní kód podskupiny dokumentů v MBI.

:
DSGQ10
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení podskupiny dokumentů – společná obsahová náplň apod.

1. Dokumenty pro řízení prodeje zboží a služeb

Podskupina obsahuje dokumenty pro řízení prodeje podniku, obsahem tak je:

 1. Obchodní dokumenty – Prodej (DQ101A ),
 2. Evidence zákazníků (DQ102A),
 3. Evidence obchodních případů Prodej (DQ103A),
 4. Ceníky zboží a služeb (DQ104A),
 5. Evidence obchodních příležitostí (DQ105A),
 6. Dodací a platební podmínky (DQ106A),
 7. Plány a odhady objemu prodeje (DQ111A),
 8. Analýzy prodeje (DQ112A ),
 9. Výkazy prodeje (DQ115A).

2. Využití dokumentů v úlohách
 • Všechny uvedené dokumenty jsou předmětem zpracování skupiny úloh Řízení prodeje zboží a služeb (TGQ100 ) a obdobně skupin úloh Marketing¬¬¬ (TGQ350 ) Retail: Prodej (TGQ580XRE ). Ve vztahu k IT se promítají především do skupiny úloh Řízení prodeje a nákupu IT služeb (TG104 ). V případě rozvoje IT, resp. jejich aplikací pak se vztahují především ke skupině úloh Řešení projektu implementace ERP (TG420 ) a Řešení projektu implementace aplikací a nástrojů CRM (TG480 ).
 • Obchodní dokumenty – Prodej jsou předmětem zpracování úloh Vytvoření, aktualizace a dotazy do databází prodeje (UQ101A ) a Realizace prodejních transakcí (UQ102A ).
 • Evidence zákazníků, Evidence obchodních případů Prodej, Ceníky zboží a služeb, Evidence obchodních příležitostí, Dodací a platební podmínky jsou předmětem zpracování úloh Vytvoření, aktualizace a dotazy do databází prodeje (UQ101A ) a Realizace prodejních transakcí (UQ102A ) a zprostředkovaně i úloh Marketingové evidence (UQ351A ) a Marketingové transakce (UQ352A ).
 • Plány a odhady objemu prodeje jsou výstupem úlohy Plánování, rozvrhování operací prodeje (UQ105A ).
 • Analýzy prodeje jsou výstupem úlohy Analýzy prodeje zboží a služeb (UQ104A ).
 • Výkazy prodeje jsou výstupem úlohy Prodej - standardní reporting (UQ103A ).

3. Obsah balíčku ke stažení

Souhrnný text za podskupinu dokumentů a její dokumenty (PDF).