Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Podskupina metrik : Metriky plánování IT služeb
Metriky plánování IT služeb
Kód podskupiny metrik

Standardní kód podskupiny metrik v MBI

:
ISG120
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení podskupiny metrik

1. Metriky plánování IT služeb

Metriky plánování služeb zahrnují zejména metriky pro plánování nových projektů, metriky pro plánování údržby a případně další plánovací vážící se přímo k jednotlivým službám, tj.:

  1. Počet IT projektů (plánovaných, řešených) (I121 ),
  2. Pracnost IT projektů v člověkodnech (I122 ),
  3. Objem nákladů na plánované IT projekty v tis. Kč (I123 ),
  4. Rozpracovanost IT projektů (I124 ),
  5. Objem údržby v člověkodnech (I125 ),
  6. Metriky konkrétních IT projektů (I126 ).

2. Využití metrik ve úlohách

Metriky v podskupině se váží k úlohám plánování IT služeb, tj. především ke skupinám úloh Řízení portfolia projektů (TG103 ), Řízení prodeje a nákupu IT služeb (TG104 ) a následně do skupiny úloh Řízení projektu (TG401 ).

3. Dimenze pro analýzy metrik podskupiny

Metriky v podskupině se, kromě základních dimenzí (DIG000 ), mohou analyzovat podle následujících skupin dimenzí - IT služby a zdroje (DIG100 ), Dimenze ekonomiky IT (DIG200 ), Podniková organizace (DIGQ01 ), Lidské zdroje podniku a mzdy (DIGQ20 ) a Externí partneři podniku (DIGQ10 ).

4. Využití metrik podskupiny v aplikacích

Metriky podskupiny jsou aktuálně obsaženy v plánovací aplikaci Plánování portfolia IT projektů (A103A ).

5. Obsah balíčku ke stažení

Souhrnný text za podskupinu metrik a její metriky (PDF).