Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dimenze : Obchodní kanály
Obchodní kanály
Kód dimenze

Standardní kód dimenze v MBI.

:
DIQ314
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení dimenze, co v podniku nebo informatice pokrývá a k jakému účelu slouží.

1. Obchodní kanály - obsahové vymezení

Dimenze reprezentuje různé způsoby nákupu a prodeje, s využitím různých technologií.

2. Prvky dimenze

Dimenze nemá hierarchii a zahrnuje pouze několik prvků, např.:

  1. kamenný obchod,
  2. eShop,
  3. elektronické tržiště,
  4. eProcurement, apod.

3. Datové zdroje dimenze

Db Prodej, Db Nákup, Db Marketing.

4. Obsah balíčku ke stažení
  • Text: základní informace k dimenzi, včetně struktur dat,
  • Tabulka: příklady dat dimenze