Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dimenze : Nákupní objednávky
Nákupní objednávky
Kód dimenze

Standardní kód dimenze v MBI.

:
DIQ315
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení dimenze, co v podniku nebo informatice pokrývá a k jakému účelu slouží.

1. Nákupní objednávky - obsahové vymezení

Objednávky k dodavatelům vystavované nákupním oddělením. Představují obvykle degenerovanou dimenzi, tj. bez dimenzionální tabulky. Využívá se pouze číslo objednávky v rámci tabulek faktů.

2. Prvky dimenze

Dimenze nemá hierarchii.

3. Datové zdroje dimenze

Db Nákup, Db Marketing.

4. Obsah balíčku ke stažení

Má obvykle charakter degenerované dimenze, data příkladu nejsou ke stažení