Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dimenze : Nákladová střediska
Nákladová střediska
Kód dimenze

Standardní kód dimenze v MBI.

:
DIQ005
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení dimenze, co v podniku nebo informatice pokrývá a k jakému účelu slouží.

1. Nákladová střediska - obsahové vymezení

Nákladová střediska představují dimenzi pro analýzy a plánování nákladů a současně jsou nejnižším útvarem, za který se zjišťují náklady z pohledu odpovědnosti za ně. Nákladovému středisku se stanoví rozpočty ovlivnitelných nákladů, které se následně kontrolují.

2. Prvky dimenze

Dimenze Nákladová střediska nemá v MBI referenční charakter, pouze charakter příkladu. Nákladová střediska mají obvykle výrobní charakter se zaměřením na polotovary, nebo útvary servisní (údržba, opravy). Musí se vytvořit vždy na základě konkrétních požadavků daného podniku na nákladové analýzy a řízení nákladů.

3. Datové zdroje dimenze
 • Organizační dokumentace podniku,
 • Podnikové organizační směrnice,
 • Pravidla a směrnice pro řízení nákladů podniku.

4. Kalkulace v rámci dimenze

Agregace za vybraná nákladová střediska.

5. Atributy dimenze

Úroveň 1: Skupiny nákladových středisek:

 • Identifikátor skupiny nákladových středisek,
 • Název skupiny nákladových středisek,
 • Obsahové vymezení skupiny nákladových středisek.

Úroveň 2: Útvary:

 • Identifikátor nákladového střediska,
 • Identifikátor skupiny nákladových středisek,
 • Plný název nákladového střediska,
 • Působnost a funkční náplň nákladového střediska,
 • Postavení hospodářského střediska v ekonomice podniku.

6. Obsah balíčku ke stažení
 • Text: základní informace k dimenzi, včetně struktur dat,
 • Tabulka: příklady dat dimenze.