Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Podskupina metrik : Metriky řízení majetku
Metriky řízení majetku
Kód podskupiny metrik

Standardní kód podskupiny metrik v MBI

:
ISGQ56
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení podskupiny metrik

1. Metriky řízení majetku

Podskupina zahrnuje pouze základní metriky v oblasti majetku, předpokládá se její doplňování o další podskupiny zejména technicky zaměřených metrik specifických pro jednotlivé druhy majetku. Podskupina aktuálně zahrnuje:

  1. Objem majetku podniku (IQ5061 ),
  2. Objem odpisů majetku (IQ5062 ),
  3. Úroveň využití majetku (IQ5063 ),
  4. Objem investic (IQ5064 ),
  5. Objem oprav a údržby (IQ5065 ).

2. Využití metrik ve úlohách
  • Metriky majetku se vztahují především ke skupině úloh Řízení majetku (TGQ300 ).
  • Metriky s ekonomickým obsahem se váží na skupiny úloh Finanční řízení podniku (TGQ050 ).

3. Dimenze pro analýzy metrik podskupiny
  • Metriky v podskupině se, kromě základních dimenzí (DIG000 ), se analyzují zejména podle dimenzí skupiny Dimenze majetku (DIGQ45 ) a Podnikové organizace (DIGQ01 ).
  • Dílčí analýzy se realizují podle dalších dimenzí - Ekonomických dimenzí podniku (DIGQ05 ).

4. Využití metrik podskupiny v aplikacích

Metriky podskupiny jsou obvykle obsahem Aplikací pro podporu provozu podniku (ASGQ10 ) a podskupiny Analytické nástroje pro řízení podniku (ASGQ00 ).

5. Obsah balíčku ke stažení

Souhrnný text za podskupinu metrik a její metriky (PDF).