Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Metrika : Objem oprav a údržby
Objem oprav a údržby
Kód metriky

Standardní kód metriky v MBI

:
IQ5065
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Měrná jednotka metriky

Měrná jednotka metriky

:
Kč, Nhod
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení metriky

1. Obsahové vymezení metriky

Objem oprav a údržby - objem plánovaných a realizovaných oprav a údržby vyjádřený v Kč a normohodinách

2. Zdroje dat pro metriku

Db Účetnictví, Db Údržba, Db Majetek

Anketa: Problémy spojené s využitím metriky v běžné praxi

Anketa: Problémy presentované respondenty spojené s využíváním metriky v podnikové praxi. Počet respondentů: 0. Poslední aktualizace: _