Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Analýzy majetku
Analýzy majetku
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
DQ331A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. Analýzy majetku - účel dokumentu

Účelem je poskytovat analytické podklady pro řízení majetku na základě vybraných ukazatelů a jim odpovídajících dimenzí.

2. Obsah dokumentu

Analýzy v rámci řízení majetku představují celou skupinu nejrůznějších výstupů analytických aplikací, které vyhodnocují metriky, tj. ukazatele podle příslušných dimenzí, včetně časové dimenze. Do takových analýz např. patří:

  1. Analýzy majetku a realizovaných odpisů,
  2. Analýzy investic a provedených oprav.
  3. Analýzy požadavků na služby s majetkem.