Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Požadavky na investice a údržbu
Požadavky na investice a údržbu
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
DQ314A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. Požadavky na investice a údržbu - účel dokumentu

Účelem je zajistit dokumentaci investic a požadované jako vstupy pro plánování investic a údržby.

2. Obsah dokumentu

Požadavky na investice a údržbu představují požadavky útvarů na investice a údržbu a jsou podkladem pro jejich plánování a plánovací aplikace.