Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Evidence vlastních / dodavatelských oprav a údržby
Evidence vlastních / dodavatelských oprav a údržby
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
DQ303A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. Evidence vlastních / dodavatelských oprav a údržby - účel dokumentu

Účelem je Vytvořit a udržovat všechny informace o vlastní i externě zajišťované údržbě v podniku pro analytické účely a přípravu dalších i opatření v zajištění údržby.

2. Obsah dokumentu

Evidence vlastních / dodavatelských oprav a údržby je databáze nebo její část obsahující informace o plánované, probíhající nebo realizované údržbě a opravách podniku, a to jak informace ekonomického, tak i technického a organizačního charakteru. Obsahem je:

  1. evidence vlastní / dodavatelské údržby,
  2. evidence dokumentace o údržbě,
  3. protokol o převzetí, soupis odvedených prací, hlášenka poruch, osobní výkaz prací - denní,
  4. dokumentace inspekční prohlídky a inspekční opravy,
  5. sledování z časových údajů prostoje strojů a zařízení,
  6. statistické hodnocení druhů poruch.