Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Podskupina dokumentů : Dokumenty a data řízení dopravy
Dokumenty a data řízení dopravy
Kód podskupiny dokumentů

Standardní kód podskupiny dokumentů v MBI.

:
DSGQ40
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení podskupiny dokumentů – společná obsahová náplň apod.

1. Dokumenty řízení dopravy

Podskupina obsahuje dokumenty řízení dopravy a požadavků na dopravu podniku, obsahem tak je:

 1. Evidence dopravců (DQ401A),
 2. Evidence vlastních dopravních prostředků (DQ402A),
 3. Evidence CCS a zahraničních kreditních karet (DQ403A),
 4. Evidence požadavků na dopravu (DQ404A),
 5. Kalkulace nákladů a specifikace dopravní cesty (DQ405A),
 6. Dokumenty dopravců (DQ411A),
 7. Dokumenty vlastních prostředků a jejich využití (DQ412A),
 8. Dokumenty o CCS a kreditních kartách (DQ413A),
 9. Očekávané požadavky na dopravu (DQ414A),
 10. Operativní požadavky na dopravu (DQ415A),
 11. Objednávka na dopravu (DQ416A),
 12. Plány dopravy (DQ421A),
 13. Přehledy a výkazy o dopravě (DQ431A),
 14. Dopravní analýzy (DQ441A).

2. Využití dokumentů v úlohách
 • Všechny uvedené dokumenty jsou předmětem zpracování skupiny úloh Řízení dopravy (TGQ400 ) a obdobně skupin úloh Retail: Nákup a zásobovací logistika (TGQ550XRE ) a Retail: Vnitropodniková logistika (TGQ570XRE ).
 • Evidence dopravců, Evidence vlastních dopravních prostředků, Evidence CCS a zahraničních kreditních karet, Evidence požadavků na dopravu jsou předmětem zpracování úlohy Evidence dopravy (UQ401A ).
 • Kalkulace nákladů a specifikace dopravní cesty, Dokumenty dopravců, Dokumenty vlastních prostředků a jejich využití, Dokumenty o CCS a kreditních kartách, Očekávané požadavky na dopravu, Operativní požadavky na dopravu, Objednávka na dopravu jsou předmětem zpracování úlohy Doprava – transakce (UQ402A ) a vstupují do úlohy Evidence dopravy (UQ401A ).
 • Plány dopravy jsou výstupem úlohy Plánování dopravy (UQ405A ).
 • Přehledy a výkazy o dopravě jsou výstupem úlohy Doprava - standardní reporting (UQ403A ).
 • Dopravní analýzy jsou výstupem úlohy Dopravní analýzy (UQ404A ).

3. Obsah balíčku ke stažení

Souhrnný text za podskupinu dokumentů a její dokumenty (PDF).